Κινούμαι Ηλεκτρικά 2

Τα πάντα γύρω από το κρατικό πρόγραμμα επιδοτήσεων

Το πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών έχει μπει στο δεύτερο κύκλο του και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά προκειμένου να επωφεληθούν από τις παροχές του προγράμματος.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει αναδρομική ισχύ από τις 31/12/2021. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία μπαίνοντας στο https://kinoumeilektrika2.gov.gr/.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αφορά τόσο σε ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις, με σημαντικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.